Chủ TK
Trần Diệu Giang

SACOMBANK chi nhánh Bà Điểm Q.12

Số TK : 060035010923

VIETCOMBANK chi nhánh Bắc Sài Gòn

Số TK : 0501000100796